De klankbordgroep die is opgericht met betrekking tot nieuwbouw langs de eemhaven en in 'De Nieuwe Stad', is ontevreden over het geactualiseerde ambitiedocument voor 'De Nieuwe Stad'. Op 18 Januari was er een bijeenkomst waar belanghebbenden in de klankbordgroep konden reageren op het vernieuwde document opgesteld door ontwikkelaar Schipper Bosch en de gemeente. In totaal zijn er 32 reacties gegeven.

Het geactualiseerde document werd op 12 januari online gezet en belangstellenden hadden de mogelijkheid om tot 19 januari te reageren. Uit de reacties klinkt vooral ontevredenheid over de eventuele aantasting van het historisch karakter van de prodentfabriek, de hoogte van sommige ontwikkelingsprojecten langs de eemkade en de toename van de verkeersfunctie van de ‘De Nieuwe Stad’.

Naar aanleiding van deze reacties zijn uitgangspunten twee en drie op bladzijde vijf van het document aangepast. Uitgangspunt twee is aangepast in: “de aanpalende bebouwing versterkt het verblijfsklimaat op straatniveau, door voldoende lichttoetreding en minimale windhinder”.  Bij uitgangspunt drie is deze zin toegevoegd: “Waar sprake is van monumentaal of cultuurhistorisch waardevol gebouw of complex geschiedt de toevoeging met respect voor/ in dialoog met het cultureel erfgoed”. 

Voorzitter van de stichting Vrienden van de Eemhaven Laurens Olieman is niet tevreden met de aanpassingen. Hij vindt dat er te weinig is veranderd in het ambitiedocument 2.0 naar aanleiding van de reacties. ‘Er wordt wel naar ons geluisterd, maar uiteindelijk zien we daar maar weinig van terug in het geactualiseerde document’, aldus Olieman.

Alle reacties op het ambitiedocument vindt u hier. Het gehele ambitiedocument kunt u hier bekijken.