Vlak voor de verkiezingen tijdens het mobiliteitsdebat op 9 maart werd er unaniem besloten dat er een mobiliteitsakkoord moet komen. De stellingen waren gebaseerd op de onderwerpen duurzaamheid, flexibiliteit en veiligheid, onder andere in de binnensteden van Nederland, waaronder Amersfoort.

Tijdens het mobiliteitsdebat in de Jaarbeurs Utrecht kwamen de kamerleden Barbara Visser (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Eric Smaling (SP), Salima Belhaj (D66), Attje Kuiken (PvdA) en kandidaat-kamerlid Huib van Essen (GroenLinks) bijeen om te debatteren over de mobiliteit in Nederland. Eén van de onderwerpen van het debat was een mobiliteitsakkoord. Zij waren het er unaniem over eens dat er met ingang van het nieuwe kabinet een mobiliteitsakkoord moest komen. Het debat werd geleid door de dagvoorzitter Rens de Jong (BNR, RTLZ).

De partijen gaven duidelijk aan samen te willen en moeten werken. In het mobiliteitsakkoord komen afspraken te staan waar alle partijen zich aan moeten houden. Het akkoord is afgeleid van het energieakkoord en moet ervoor zorgen dat er duidelijkheid en . Er staan afspraken in over de mobiliteit in Nederland. Hieronder vallen onder andere het OV en de bereikbaarheid van de wegen.

Ook werd er gesproken over de mobiliteit in binnensteden. Zo willen bijna alle partijen dat er vanaf 2025 emissieloos wordt gereden in de binnensteden. Dit houdt in dat er alleen maar elektrische auto’s zouden mogen rijden. R. Coveen, Rover Amersfoort: “Emissieloos rijden beschouw ik als een illusie. Elektriciteit is niet emissieloos. Elektriciteit moet opgewekt worden. Het opladen van een electrische auto kost evenveel stroom als een gezin in twee weken verbruikt. Het opladen van een bus kost nog veel, veel meer stroom. En die stroom moet opgewekt worden. Daarvoor heb je ongeveer een electrische centrale nodig naast de busgarage, met dan nog gigantisch dikke kabels. Ik beschouw dit daarom als een illusie.”

Het debat werd georganiseerd door initiatiefnemers NS, ANWB, TLN en RAI Vereniging. Daarnaast waren er nog 13 andere mobiliteitsallianties aanwezig waaronder Rover, de Fietsersbond en Bovag. Het debat kon live gevolgd worden via een live-videostream. Deze is terug te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=X4TpPczz_A0.