Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen viertien partijen mee. Op 9 februari hebben de partijen hun kandidatenlijst ingeleverd, die het centraal stembureau vervolgens goedkeurde.

De lijst bestaat uit de volgende partijen:
1. D66
2. VVD
3. ChristenUnie
4. SP (Socialistische Partij)
5. PvdA
6. CDA
7. GroenLinks
8. BPA
9. Amersfoort2014
10. Blanco lijst / G. Chel
11. Vrede en Recht
12. Actief
13. DENK
14. SGP

Er zijn ook een aantal nieuwkomers: SGP, DENK en Vrede en Recht en de Blanco lijst van de heer Chel.

Amersfoorters kunnen op woensdag 21 maart 2018 op een van deze partijen stemmen.