Morgen, donderdag 9 mei om negen uur zullen de eerste examens van start gaan. De scholieren uit de laatste klassen, van de maar liefst 24 middelbare scholen in Amersfoort, zullen de komende weken gaan strijden voor het behalen van dat felbegeerde papiertje. Hun diploma.

Morgen om negen uur vroeg in de ochtend zullen de leerlingen van havo en vwo de examens aftrappen. De havisten beginnen met filosofie en de vwo’ers met Grieks. VMBO zal pas om half twee van start gaan; vmbo TL en GL en vmbo KB starten met biologie, vmbo BB start met Nederlands. De examens die morgen beginnen zijn onderdeel van het eerste tijdvak. Op 23 mei zal het laatste examen van het eerste tijdvak zijn en op 12 juni om acht uur s’ ochtends zullen de normeringen bekent worden gemaakt worden. Voor de leerlingen die dan een herkansing gaan of moeten maken zal het tweede tijdvak van start gaan, van 17 juni tot 20 juni. Daarvan worden de normeringen op 28 juni (om acht uur) bekent gemaakt. De vlaggen zullen niet in heel Nederland tegelijk omhoog gaan, want niet iedereen krijgt het verlossende telefoontje op het zelfde moment.

De examens zullen in de periode van het eerste tijdvak iedere dag op dezelfde tijden plaatsvinden. De ochtendshift begint om negen uur en de middagshift om half twee. Dit geld voor de scholieren van vmbo, vwo en havo. Wel is de duur van de examens verschillend per niveau. Havo en vwo zullen, voor de meeste vakken, drie uur de tijd hebben om alle vragen te beantwoorden. Vmbo zal (ook voor de meeste vakken) slechts twee uur de tijd hebben. Floor Maas (19) zit in zes vwo op het VAVO lyceum in Amersfoort, “Het is natuurlijk heel veel stof dat per examen behandeld moet worden, dus ik snap wel dat het veel vragen moeten zijn. Alleen zal dat bij mij denk ik wel mijn uiteindelijke resultaten gaan beïnvloeden, want ik heb na twee uur geen concentratie meer om de rest van de vragen te beantwoorden”, piekert Floor.

Gelukkig kunnen de ongeduldige kandidaten onder ons zelf hun examens al nakijken. De correctievoorschriften komen na het examen op www.examenblad.nl te staan. Het ‘uitgangspunt’, zoals de website dat zelf zegt, is om de correctievoorschriften van de examens die in de ochtend (negen uur) zijn gemaakt om twee uur online te hebben. Voor de correctievoorschriften van de examens die in de middag (half twee) zijn gemaakt geldt voor vmbo dat ze om vier uur online worden gezet en voor havo en vwo om vijf uur. “De correctievoorschriften van de ochtendzittingen worden niet direct na afloop van het examen gepubliceerd om eventuele onrust over het gemaakte examen te voorkomen”, vermeld de website (Examenblad.nl). Er zijn alleen wel al een paar vertragingen aangekondigd. De correctievoorschriften voor: Frans vwo, Nederlands vwo, maatschappijwetenschappen havo en kunst havo komen twee dagen na het examen pas online. Examenblad.nl meldt daarover dat dit er mee te maken heeft dat voor deze examens een test wordt uitgevoerd met de correctievoorschriften. Voor deze testen werken verschillende organisaties (passende bij het vak) samen met ongeveer twintig docenten. “Een twintigtal docenten van deze vakken komt de dag na de afname van het examen naar Utrecht om het gemaakte examenwerk van hun leerlingen te bespreken aan de hand van een voorlopig correctievoorschrift”, aldus de website. Na aanpassingen zal het definitieve correctievoorschrift, twee dagen na het betreffende examen om vijf uur, online komen. Femke Koopman (20) doet dit jaar voor de derde keer eindexamen, dit jaar op het VAVO lyceum in Amersfoort. “De afgelopen jaren heb ik het altijd nagekeken. Ook al kijk ik zelf volgens mij wel een stuk soepeler na dan de docent. Je kan als je het antwoordmodel ziet echt wel zien of je het examen goed of slecht hebt gemaakt. Dan heb je tenminste een idee”, aldus Femke.