De Knarrenhof is een project dat leeftijdsbestendige huizen bouwt waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in kunnen blijven wonen. Het gaat hierbij om ouderen van gemiddeld 59,5 jaar. Het project is al in veel gemeenten actief, alleen in Amersfoort wilt het niet zo vlotten. De initiatiefnemers worden steeds dwarsgezeten door de gemeente of buurtbewoners.

De reden dat dit project niet in Amersfoort van de grond lijkt te komen, ligt volgens Peter Prak, initiatiefnemer en regiomanager van de Knarrenhof aan de populariteit van de stad: ” Als je een mooi meisje bent, willen alle jongetjes met geld met je op date, het mooie meisje zou dan kiezen voor het rijkste jongetje, zo werkt het ook bij projecten zoals deze. De gemeente kiest het project dat ze uiteindelijk het meeste geld opleverd. Bij ons is er veel winst op de langere termijn, maar dan moet de politiek wel zo ver willen kijken.”

Het project is ontstaan naar aanleiding van het toenemen van de vergrijzing. Toen in 2013 de bezuinigingen op de zorg in gang werden gezet was dit een extra motivatie. De overheid wilde meer mantelzorg bevorderen. In de praktijk werkt dit alleen niet omdat niet iedere pensioensgerechtigde familie heeft, die in staat zijn ook daadwerkelijk voor die persoon te zorgen.

De Knarrenhof is een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dat wil zeggen dat de projectleiders samen met de deelnemers gaan kijken naar wat hun wensen zijn en passen de bouw hier vervolgens op aan. Na een lange zoektocht is het De Knarrenhof nog steeds niet gelukt om een plekje te krijgen in Amersfoort. Ze hebben veel locaties voorgesteld, maar deze zijn allemaal afgewezen.