AMERSFOORT - Wat als je door ziekte of een ongeval je je werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kan uitvoeren? Dit gebeurde Hilda Reitsma uit Amersfoort. Zij is door chronische hartfalen gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. Tegenwoordig werkt zij als IB'ers (Intern Begeleider van onderwijzers en onderwijzeressen) en voor een deel als Video Coach van medewerkers in het onderwijs. Daarnaast ontvangt zij een WIA-uitkering. Verslaggever Lisa van der Velde spreekt met haar over hoe het zit met de regeling rondom gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en hoe het haar economische situatie heeft veranderd.