Met zo'n vijf- à zeshonderd bezoekers iedere zondag is Jong en Vrij een van de weinige kerkgemeentes die zich in tijden van ontkerkelijking levendig en groeiend mag noemen. Begonnen in de jaren 70 lift de gemeente mee op een moderne ethiek van individuele vrijheid en omarmt het elementen van popcultuur door diensten te houden in theater De Flint waar uitgebreid plek is voor lichtinstallaties en geluid. Jorrit Hazeleger is vanaf het begin al bij het team van Jong en Vrij. Hij vond hier zijn plek.

De pinkstergemeente Jong en Vrij is ontstaan uit het gelijknamige magazine dat in de jaren 70 werd uitgegeven. Uit dit magazine zijn kerken ontstaan. In 2003 kwam leider van een aantal jeugdkerken, Marcel Gaasenbeek,  in contact met Joseph Prince. Deze Prince predikte in Singapore een vrijere vorm van geloven die de basis vormt van de leer van Jong en Vrij. In 2005 kwam hij naar Nederland en beïnvloedde door zijn preken Gaasenbeek. Hij werd later aangesteld als leider van Jong en Vrij en beïnvloedde zo de leer die in deze kerk wordt belijdt.

Jorrit Hazeleger

Jorrit Hazeleger
Jong en Vrij

Jorrits zus ging in 2005 naar één van de preken van Prince. “Ik zag iets anders aan haar na die preken, ze straalde helemaal”, vertelt Jorrit. Zijn zus nam daarna cd’s voor hem mee waar preken van Prince op te horen waren. Hij luisterde deze preken overal. “Ik beluisterde ze urenlang, mijn ouders hadden geen idee wat er aan de hand was” Prince bood iets anders dan traditionele kerken, waarin vooral in werd gegaan op “Wat niet mag, en wat de straf daarvoor is “, zegt hij. “Je ziet bij mensen die strenger worden opgevoed meer rebels gedrag. Wanneer je personen wat vrijer laat, hebben ze niet echt gezag om tegenaan te schoppen”, brengt Jorrit als metafoor voor het verschil in geloofsbelijdenis tussen zijn vroegere kerk en Jong en Vrij.

Jorrit ging vroeger met zijn ouders mee naar een traditionele kerk.  Hier had hij het gevoel dat hij voornamelijk werd beoordeeld op wat niet mag. “Mag ik dit wel en doe ik het wel goed?” zijn vragen die door hem heen gingen.  Hem werd vaak verteld dat hij gestraft zou worden door God, wanneer hij iets zondigs deed. Hierdoor kroop er bij Jorrit een angst voor god in. Binnen Jong en Vrij zien ze dit anders, er is ruimte voor fouten. “Dit betekent niet dat we bijvoorbeeld iets als drugsgebruik aanmoedigen. We zullen hier, ook net zoals in andere kerken, met deze personen over in gesprek gaan”, zegt Jorrit. Het verschil met andere kerken is dat Jong en Vrij vanuit de genade van God denkt. “God houdt onvoorwaardelijk van je. Hij is niet een boze rechter, maar een liefhebbende vader.”

Vanuit de christelijke gemeenschap wordt er ook kritiek geuit op de leer van Jong en Vrij. In een blog stelt een pastor: “Geef mensen vooral geen voorschriften, maak het ze vooral prettig en beloof gouden bergen, dat lijkt het ‘evangelie’ van Jong en Vrij.” Een ander verwoordt het als een welvaartsleer. “Bij de verkondiging die de Jong en Vrij gemeenten aanhangen gaat het meer om uw voorspoed en gezondheid dan dat het om de Here Jezus gaat”, stelt een andere blogger. Er is een kloof te zien tussen het ‘traditionele’ beeld; God houdt niet onvoorwaardelijk van je, je moet er iets voor doen, en het Jong en Vrij beeld; God houdt onvoorwaardelijk van je. Hij schenkt je naast vergeving ook voorspoed, liefde, acceptatie en genezing. Dit alles kost je niets, aldus Jong en Vrij. Het wordt door veel andere christenen gezien als wél de lusten, maar niet de lasten dragen. Zo stelt Jong en Vrij niet hoge eisen aan het lid zijn van de kerk. “Iedereen is welkom, of je nu gedoopt bent of niet.”

Zang wordt veel gebruikt tijdens een dienst.
Jong en Vrij

Het verschil met traditionele kerkdiensten is sterk te zijn tijdens de diensten van Jong en Vrij. De diensten bevinden zich in een sfeer van popcultuur. Waar in traditionele diensten het woord van de dominee de dienst uit maakt, is de dienst van Jong en Vrij inclusief. Het publiek doet uitgebreid mee met zang en wordt opgezweept door een lichtshow. Dit maakt een dienst van Jong en vrij zeer dynamisch. Wanneer je door deze moderniteit heen kijkt zie je nog steeds dat God, Jezus en de Bijbel centraal staan. Zo bestaat de zang uit christelijke nummers, en wordt tijdens het zingen god aangeroepen door middel van handen die naar boven wijzen.

Het woord van god wordt door Jong en Vrij gebracht in een modern jasje, met een rits gemaakt van pop.