Voor de meeste Moslims kwam afgelopen dinsdag, met de start van het Suikerfeest, een einde aan een lange periode vasten. Drie dagen lang Suikerfeest, met gister de laatste dag. Ondanks de vele Moslims in Nederland zijn het Suikerfeest en het Offerfeest niet erkend als nationale feestdagen door de Rijksoverheid.

In Nederland zijn een aantal feestdagen algemeen erkend. De Rijksoverheid heeft ze op hun website op een rijtje gezet: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en beide kerstdagen. Behalve koningsdag en Bevrijdingsdag krijgen kinderen op de algemeen erkende feestdagen vrij van school. Volgens de Rijksoverheid zijn de scholen dan dicht en hebben leerlingen en leraren vrij. Dat wil niet zeggen dat ze geen verlof mogen vragen voor niet-nationale feestdagen. Op de werkvloer zijn er helemaal geen verplichtingen met betrekking tot nationale feestdagen. De vrije dagen die werknemers krijgen zijn afhankelijk van hun cao of arbeidsovereenkomst.

Omdat het Suikerfeest geen nationale feestdag is, en de meeste scholen in Nederland gewoon de nationale feestdagen aanhouden, krijg je als Moslim in Nederland niet automatisch vrij tijdens dit feest. De Islamitische basisschool Bilal, heeft op de dag van het Suikerfeest wel vrij. “Je moet je als school natuurlijk houden aan een verplicht aantal lesdagen per jaar. Wij regelen het dan zo dat wij tijdens het Suikerfeest wel vrij hebben en bijvoorbeeld met Hemelvaartsdag niet.”, vertelt de receptioniste van de school.* De basisschool heeft de eerste dag van het Suikerfeest vrij en de derde dag gaan ze met zijn alle wat leuks doen als afsluiting van het Suikerfeest. “We zijn met zijn alle naar ‘Super fun’ geweest.” Verder bereiden ze de kinderen goed voor op het Suikerfeest. Ze mochten hapjes meenemen in de klas en met zijn alle opeten. “In deze periode van Ramadan benadrukken we bij de kinderen vooral de liefdadigheid. Ze gaan dan bijvoorbeeld klusjes doen voor ouderen en met de school hebben we samen geld opgehaald voor arme mensen.”

Op middelbare scholen in Amersfoort gaan de lessen gewoon door, maar worden leerlingen niet altijd op ‘ongeoorloofd afwezig’ gezet als ze zich afmelden in verband met het Suikerfeest. De Element school, het Corderius college en T’ Atrium zetten hun leerlingen niet op ongeoorloofd afwezig voor het Islamitische feest. De leerlingen krijgen op alle drie de scholen één dag verlof voor feest. De andere twee dagen moeten ze wel naar school.

Christelijke/Katholieke feestdagen zijn in Nederland algemeen erkend, maar Islamitische feestdagen niet. Dat ondanks dat de Islam volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) de derde geloofsgroep in Nederland is. Van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder zou 5% Islamitisch zijn. Katholieken vormen met 24% de grootste geloofsgroep, maar van de Katholieken zou maar 18% regelmatig naar de kerk gaan. Anders dan bij Moslims van wie zo’n 42% regelmatig een gebedsdienst bijwoont. Omdat inwoners met een niet westerse immigratie achtergrond gemiddeld jonger zijn, schat het CBS dat het aantal Moslims jonger dan vijftien groter zal zijn dan 5%. “Er is een afname van het aandeel van de volwassen bevolking dat zegt te behoren tot een kerk of religieuze groepering van 5 procentpunten, en dit is voornamelijk ten koste van de katholieken en hervormden.”, wijst een rapport van CBS uit 2017 uit. Bij de Moslims was er juist een toename. De discussie over het invoegen van het Suikerfeest en het Offerfeest als nationale feestdagen is dan ook nog niet voorbij. Maar op de Amersfoortse basisscholen kunnen de meeste kinderen gewoon verlof krijgen.

Wanneer het Suikerfeest, in het Islamitisch Ied ul-Fitr, nou precies is hangt niet af van de Westerse kalender. De Islam heeft zijn eigen kalender, die is bestaat maar uit 354 dagen. En de feestdagen daarvan worden bepaald door de stand van de maan. Het is dus nooit gelijk met de Westerse kalender en is ieder jaar weer anders.