‘Laat je niet ontmoedigen door de cijfers. Dat het aantal thuiszitters nog niet daalt, is een logisch gevolg van betere registratie’, zegt PO-Raad voorzitter Rinda den Besten bij de aftrap van de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze aftrap komen verschillende mensen bijeen om het thema te bespreken, waaronder de wethouders van de regio Eemland en medewerkers van verschillende (zorg) organisaties die zich inzetten voor thuiszitters. In de komende week, 1 tot en met 8 juni vinden door het hele land activiteiten plaats rond het thema thuiszitten.

Tijdens de bijeenkomst kregen de wethouders uit de regio een informatiepakket thuiszitters aangeboden in de vorm van een digitaal boeketje bloemen, als gebaar van dankbaarheid voor hun inspanningen. Daarnaast werd een tweede versie van het regionale pact gesloten. Daarin sluit naast het primair en voortgezet onderwijs nu ook het middelbaar beroepsonderwijs zich aan bij de afspraken. Hierover zegt Rinda den Besten: ‘In principe voldoet een gemeente aan haar wettelijke plichten als mbo-studenten niet daarin worden meegenomen, maar door dit wel te doen, kunnen hierdoor mbo’ers met behulp van passend aanbod en zorg aan hun kwalificatie voldoen. In de regio Eemland werd in 2016 een regionaal pact gesloten, waarin een aangestelde werkgroep over thuiszitters werkafspraken maakte. Vier samenwerkingsverbanden en zes gemeente werkten hieraan mee.

Thuiszitterspact
Minister Slob liet, op 19 februari in een kamerbrief weten dat er vorig jaar ruim 4000 leerlingen langer dan drie maanden thuiszaten, zonder passende onderwijs of zorg. Dat waren er ongeveer net zo veel als in het schooljaar 2015/2016. Kort na dit rapport verscheen het Thuiszitterspact, waarvan oud-Kinderombudsman Marc Dullaert de landelijke ‘aanjager’ werd. In dit pact staan negen doelen die ervoor moeten zorgen dat de ambitie om voor 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder aanbod van onderwijs en zorg. Tijdens de aftrap benadrukt Dullaert dat stappen er in de goede richting zijn gezet, hoewel hier de meningen soms over zijn verdeeld. “QUOTE”.

Cijfers thuiszitters in Amersfoort
Op 20 juni 2017 werd tijdens een raadsvergadering, de gemeenteraad door het college over het aantal thuiszitters op de hoogte gebracht. Uit de raadsinformatiebrief blijkt dat er in Amersfoort 23 kinderen op het primair en 53 kinderen op het voortgezet onderwijs onder de definitie ‘thuiszitters’ vallen. Daarbij werd de problematiek verder toegelicht. Zo wordt vermeld dat de administratie niet altijd sluitend is: “Soms staan er  jongeren op de lijst die al worden toegeleid naar een passende plek, zoals bijvoorbeeld 5-jarigen die waarschijnlijk naar een medisch kinderdagverblijf zullen gaan, maar dat effectief nog niet doen en wel op een school staan ingeschreven.” De gemeente geeft aan dat de doelstellingen rondom de thuiszitters worden opgenomen in de ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd 2017-2018 van de regio Eemland.