De Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is voorlopig verworpen door de Amersfoortse kiezer. Volgens de voorlopige uitslag is na het tellen van driekwart van de stemmen 51,8% tegen en 43,7% voor.

In de rest van de provincie Utrecht is er in Nieuwegein, Vianen, Zeist en Utrecht ook tegen de wet gestemd. De voorstemmers hebben een meerderheid behaald in de overige gemeentes in Utrecht.

De uitslag is nu nog voorlopig, maar op donderdag 29 maart om 11.00 uur wordt de officiële uitslag door de Kiesraad in een openbare zitting vastgesteld.