Tussen 2012 en 2017, is het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Amersfoort met 31,8 procent gedaald. Het aantal geregistreerde misdrijven in de hele regio Midden-Nederland daalde in diezelfde periode met 25,1 procent. Dit blijkt uit de cijfers die het CBS begin maart naar buiten bracht. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich hiermee voort.

Elk jaar maakt het CBS in samenwerking met de politie een zogeheten veiligheidsmonitor. Dit jaar staat daarin dat Nederlanders zich weer veiliger zijn gaan voelen. In 2012 gaf nog 20 procent aan slachtoffer te zijn geweest, afgelopen jaar is dit nog maar 15 procent. De door de politie geregistreerde misdrijven, waarvan een melding is gemaakt of aangifte is gedaan, daalde in Nederland tussen 2012 en 2017 met 30 procent.

Het onderzoek voor de veiligheidsmonitor wordt gedaan door middel van een steekproef onder 150.000 Nederlanders met een leeftijd van minimaal vijftien jaar. Er wordt hun gevraagd of zij het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van gewelds-, vermogens- en vandalisme-delicten. Van deze misdrijven is niet allemaal een melding gemaakt of aangifte gedaan.