Onze economie is volgens het CBS vorig jaar met 3,1% gegroeid, het hoogste groeicijfer dat wij in tien jaar hebben gehad. Vele tabloids zijn er lyrisch over, met koppen als "Nederland zit in de turbostand met economische groei" (Business Insider). Minister van Economische Zaken Eric Wiebes is dat natuurlijk ook: "Economische groei maakt het mogelijk dat we grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en klimaattransitie kunnen betalen", zo luidt een deel van zijn reactie op de cijfers. Een reactie waarbij gefronst mag worden.

De afgelopen jaren begint het in Nederland langzamerhand door te dringen dat onze planeet eindig is. Er is duidelijk sprake van een intentie bij de overheid om ‘groener’ te worden. Het merendeel van de politieke partijen heeft bijvoorbeeld ineens een klimaatbeleid. Het is vanuit Wiebes’ kant dan ook een logisch statement; een grotere welvaart leidt tot meer mogelijkheden voor Nederland om te verduurzamen.

Treurig genoeg heeft Wiebes ongelijk.

Onze economie draait namelijk nog steeds grotendeels op fossiele brandstoffen. Het fundament van de Nederlandse welvaart is nog steeds een stinkende BMW die 1 op 4 rijdt. Wat de overheid op dit moment als oplossing ziet, is de motor van deze BMW uit elkaar te halen en deze opnieuw in elkaar te zetten, terwijl deze met een noodvaart over de snelweg schiet. Omdat de welvaart in de eerdergenoemde turbostand moet blijven, maakt de overheid zich deze klimaattransitie onnodig moeilijk.

Om de ambities die Wiebes heeft wel te kunnen nakomen, zou de BMW misschien tot stilstand moeten komen. We hebben namelijk geen groei, maar economische stabiliteit nodig. Op deze manier kunnen de ministers met minder stress uitvogelen hoe we een nieuwe, duurzame motor kunnen uitvinden waarop onze economie weer een poos op voort kan. Het liefst samen met een monteur die er verstand van heeft.  Misschien moet de auto een paar dagen blijven staan, maar het kan ook maanden of zelfs jaren duren. Als de BMW eenmaal die Teslamotor heeft ingebouwd, dan mag de Nederlandse economie voor mijn part weer lekker doorstomen. En dat zonder vervuiling.