Naar schatting kwamen er zaterdag 13 mei 7500 tot 10.000 bezoekers van de veiligheidsdag naar de brandweerkazerne aan de Kleine Koppel. Veel Amersfoorters kwamen op het evenement af waar organisaties verschillende activiteiten hadden opgezet.

Nadat Burgermeester Bolsius de veiligheidsdag opende en het brandweerteam hem ‘redde’ uit een brandend gebouw kon het evenement beginnen. Veiligheidsregio Utrecht, de politie en gemeente Amersfoort in samenwerking met verenigingen en inwoners organiseerden diverse activiteiten en demonstraties, ook speciaal voor kinderen. Zij konden bijvoorbeeld een kijkje nemen in een boot van de reddingsbrigade, plaats nemen op een politiemotor, een ritje maken met een oldtimer brandweerauto en een blusdiploma halen. Daarnaast trokken de demonstraties van de bereden politie, politie honden, brandweer die een dier in nood redde en de EHBO-ploeg de aandacht. Ook zijn er meerdere voorlichtingen over veiligheid gegeven.

Naar schatting van Veiligheidsregio Utrecht heeft het evenement tussen de 7500 en 10.000 bezoekers getrokken. Het weer heeft volgens hen en de gemeente ook een grote rol gespeeld. Veiligheidsregio Utrecht is een organisatie opgericht op initiatief van de hulpdiensten van de 26 gemeenten in regio Utrecht. Zij omvatten geneeskundige hulpverlening, brandweerzorg en crisisbeheersing. Medeorganisator gemeente Amersfoort is het met hen eens “Iedereen pakte enthousiast en betrokken zijn activiteit op en dat waardeerde het publiek. Het aantal bezoekers heeft de verwachtingen overtroffen.”

“We vinden het belangrijk dat inwoners weten wat politie, brandweer, hulpverleningsorganisaties, verenigingen en inwoners doen om de stad veilig te maken en te houden”, meldt de gemeente. De inwoners van Amersfoort kunnen volgens hen zelf een grote bijdrage leveren aan de veiligheid in de stad, de professionele diensten werken met steeds meer inwoners samen. Veiligheidsregio Utrecht vult de gemeente hierbij aan. “Het is belangrijk de burgers te laten ervaren wat sommige organisatieonderdelen doen door het te laten zien of het zelf te doen.”

Acht jaar geleden is de veiligheidsdag één keer eerder opgezet in Amersfoort. De organisatoren gaan de afgelopen veiligheidsdag eerst evalueren, daarna kijken ze naar een volgend evenement. Volgens Veiligheidsregio Utrecht is er een ambitie om in 2020 weer een soortgelijke dag te organiseren, ze willen er geen jaarlijks evenement van maken om het speciaal te houden.

 

 

 

 

Eindredactie: Nikita Neuteboom