Nieuwbouwproject 'The Spot' van projectontwikkelaar Profund heeft een andere insteek gegeven aan hun woningplan, maar ondanks de naderende regelingen van de gemeente zien zij sociale huurwoningen niet zitten.

“Wij hebben inmiddels ons programma aangepast zodat er ook een percentage woningen met een lage prijs in het project komt”, aldus Kees van Loon, de directeur van Profund. Hij vermeldt hierbij dat er wordt voorkomen dat dit sociale huurwoningen worden. De gemeente wil een nieuwe regeling invoeren waarbij aan alle nieuwbouwprojecten verplicht wordt om een percentage sociale huur te bouwen om de dreigende woningtekorten te verminderen. Dit kan het nieuwbouwproject in gevaar brengen. Indien de regeling toch doorgezet wordt zonder financiële compensatie heeft dit volgens Van Loon “grote gevolgen”. Er zijn dan twee opties mogelijk “of er moeten veel meer woonprogramma’s gebouwd worden voor compensatie of er moet minder ambitie zijn.”

Van Loon laat weten dat hij erop vertrouwt dat de regeling er niet doorkomt. “Ik verwacht dat de gemeente een redelijke partner is.” Hij stelt ook dat er niet alleen een tekort is aan sociale woningbouw maar aan nieuwe woningen in het algemeen. “Niemand heeft belang bij het stil leggen van projecten.”

‘The Spot’ is een project van Profund Vastgoedontwikkeling. De nieuwbouw zal worden gebouwd op de hoek van de Utrechtseweg en de Stadsring naast de binnenstad. Het complex is ontworpen door KCAP Architects&Planners en zou moeten gaan dienen als een combinatie van werkruimtes en luxe appartementen.