Scholen in de Kunst is een organisatie die iedereen, jong of oud, de kans wil bieden om een vorm van kunst te kunnen uitoefenen. Scholen in de Kunst heeft een breed cursusaanbod aan kunstvormen variërend van muzieklessen tot dans en beeldende kunst. Voor leerlingen met potentie om door te groeien naar de top is er een talentenschool. Deze talentenschool bestaat uit twee academisch, één Academie voor Dans en één Academie voor Muziek. Bij het deelnemen aan één van de academisch wordt nauw samengewerkt met vervolgopleidingen en professionele gezelschappen.
De mogelijkheid voor iedereen om kunst te kunnen bedrijven bij Scholen in de Kunst wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door subsidies van onder andere de gemeente. Door bezuinigingen komen deze subsidies echter in het geding. Koos Venema van Scholen in de Kunst vertelt over het belang van subsidies.