Dit is de nieuwe naam van het coalitieakkoord. Duurzaamheid is hierin een terugkerend thema. Het aandeel van de nieuwe coalitiepartner GroenLinks is duidelijk te merken.
Raadslid Astrid Jansen wordt benoemd tot wethouder op de terreinen 'Duurzaamheid, omgevingswet en energietransitie'.

Het akkoord spreekt zich volgens Jansen uit vóór een autoluwe binnenstad. “De openbare ruimte wordt meer ingericht voor voetgangers, fietsers en het groen. Autoverkeer van buiten de stad zal meer verleid worden om te parkeren aan de rand van de stad. Bezoekers kunnen daar snel en makkelijk overstappen op een leenfiets, OV, elektrische deelauto of (op lange termijn) zelfrijzende shuttles.”
Ook de GroenLinks-denkbeelden over zonne-energie zijn in het akkoord terug te vinden. Ze vinden dat de stad het zich niet kan veroorloven om alleen zonnepanelen op daken te plaatsen. Jansen legt uit: “De coalitie streeft zelfs naar zonnevelden in extra gebieden in de stad. ”

Er wordt doorgegaan met het actief inzamelen van Plastic, Metaal en Drinkkartons (PMD) aan huis. De gemeente verbetert de mogelijkheden voor het scheiden van afval in de binnenstad en bij hoogbouw, ook voor Groente Fruit en Tuinafval (GFT). “We streven naar afvalloos zijn in 2030. We gaan met lokale ondernemers in gesprek hoe we afval door verpakkingen kunnen verminderen en verbeteren de handhaving op milieuovertredingen.”

De ambitie om in 2030 ook CO2-neutraal te zijn, zoals afgesproken in 2008, geldt nog steeds. “We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas. In de komende periode willen we in minimaal vier wijken daadwerkelijk starten met de overgang naar aardgasvrij wonen.
Betaalbaarheid, goede informatievoorziening en het ondersteunen van gezinnen bij het maken van keuzes zijn daarbij van groot belang. Inwoners kunnen via het duurzaamheidsloket hulp krijgen bij het kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals isoleren, aanleggen van zonnepanelen en verbouwen van de woning als dat nodig is. Nieuwbouwwoningen worden niet aangesloten op gas.”

De wethouder vervolgt: “We wonen in een prachtige stad en willen deze op een verantwoordelijke manier doorgeven aan de volgende generatie. Een bloeiende economie heeft pas waarde als we wonen in een gezonde omgeving: we willen frisse lucht kunnen inademen in een groene stad en het klimaat zo min mogelijk belasten. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en stropen de mouwen op om onze samenleving duurzamer te maken.”
Jansen meldt dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven: “De inkoop van de gemeente wordt aangescherpt op de milieuvriendelijkheid. We kijken de komende periode kritisch naar lokale regelgeving die verduurzaming in de weg zit. Deze regels passen we waar mogelijk aan.”