Herman Rozendaal (61) is met zijn veertig jarige lidmaatschap een veteraan binnen de politieke partij VVD. Hij werkt als leraar Duits, is vader van drie dochters en een echte Amersfoorter. In dit interview vertelt hij over zijn kijk op de verandering binnen de politiek, de afgelopen regeerperiode en het populisme.

Waarom bent u lid van de VVD geworden?

“Ik vind dat je vanuit een bepaalde basishouding en gedachtengoed gedachtegoed moet werken. Het is daarom erg belangrijk om een politieke voorkeur en mening te vormen. Ik kom uit een gezin waar politiek een belangrijk gespreksonderwerp was. Mijn grootouders waren aanhangers van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), terwijl mijn vader een echte VVD’er was. Dit botste regelmatig en leverde natuurlijk leuke debatstof op. Het liberalisme van de VVD spreekt mij om meerdere redenen aan. Zo ben ik een groot voorstander van een zo klein mogelijke overheid die ieders geluk nastreeft. Je bent als overheid voor iedereen verantwoordelijk, dus ben je verplicht iedereen gelijk te behandelen. Er zijn natuurlijk ook standpunten waarop ik niet met de partij eens ben, maar dat is ook niet zo gek.”

Zou u een voorbeeld van zo’n standpunt kunnen noemen?

“Ik ben vóór de publieke omroep terwijl de VVD daar tegen is. Ik vind dat nieuws, cultuur en sport voor iedereen bereikbaar moet zijn. Ook ben ik een uitgesproken voorstander van voetbal op de publieke omroep. Verder zit ik meestal wel op één lijn met de partij, maar net zoals in de praktijk moet je soms met minder akkoord gaan.”

De VVD is nu bezig een regeerakkoord te bereiken met CDA, D66 en GroenLinks. Ze zullen in het regeerakkoord ook moet schikken, denkt u dat de coalitie gaat slagen? 

“Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik ben overtuigd dat het kan, maar of het ook gaat lukken is afwachten. Beide partijen zullen moeten inschikken, wat helemaal niet erg is. Je moet nou eenmaal een meerderheid halen en in de uitvoering daarom punten inleveren. De partijen GroenLinks en de VVD liggen ver uit elkaar wat betreft milieu, maar het is ook niet zo dat VVD geen milieuparagraaf heeft. Strenge milieusancties zullen wennen zijn, maar de wereld wordt er niet per definitie slechter van. Wij wel een stukje armer helaas. Het probleem komt meestal pas na het coalitieakkoord. De partijen moeten daarna namelijk alles kunnen verantwoorden aan hun achterban. Ik vraag me af hoeveel GroenLinks bereid is in te leveren.”

Wat is er door de jaren heen veranderd aan de politiek? 

“De grootste verandering is dat de politiek dichter bij de mensen staat, of de bevolking beter lijkt te bereiken. Sociale media spelen hier een grote rol in. Vroeger werd er campagne gevoerd door het uitdelen van foldertjes, posters, pepermuntjes en ballonnen, maar tegenwoordig bereik je een veel grotere groep door een Facebook-advertentie. Deze trend heeft ook invloed op de afname van algemene leden van een politieke partij. Je ziet steeds vaker dat de discussie zich naar sociale media verplaatst. Deze debatten zijn vaak ongenuanceerd en vol verwijten. Partijen zijn steeds beter zichtbaar en bereikbaar via online en sociale media kanalen. Hierdoor lijkt het lid worden van een partij, en op die manier nauw de ontwikkelingen ervan bijhouden, overbodig te zijn geworden. De politiek verandert enorm.”

Hoe kijkt u terug op de afgelopen regeerperioden? 

“Over het algemeen positief. De VVD heeft samen met de PvdA ons land de crisis uit gesleept en de goede richting op gestuurd. Natuurlijk zijn er een aantal dingen die beter hadden gekund, het onderwijs bijvoorbeeld. Er zijn vooral op het middelbaar onderwijs dingen blijven liggen, die D66 nu oppikt. Er moet meer gekeken worden naar persoonlijke talenten en ontwikkelingen, dan regeltjes dat leerlingen per se wiskunde in hun pakket moeten hebben. Ook de lerarenopleidingen moeten beter en aantrekkelijker worden gemaakt. Het is oneerlijk dat een leraar met dezelfde capaciteiten van een zakenman een veel lager startsalaris krijgt.”

Het populisme is in opkomst, wat vindt u hiervan?

“Dat heb je fout, het populisme is namelijk niet in opkomst, het is er altijd al geweest. Het populisme wordt vertegenwoordigd door een kleine groep mensen die zwaar ontevreden zijn. Die ontevredenheid is ontstaan door slecht gedrag van de bestaande politiek. Ook de VVD heeft zich hieraan schuldig gemaakt. Iemand als Hooijmaijers die miljoenen buit maakt is natuurlijk vreselijk fout. Het spijtige daaraan is dat mensen vaak de partij in plaats van het individu aankijken.”