Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 opnieuw gestegen, vooral onder jongeren en ouderen. In Amersfoort zijn er 38 bijstandsontvangers per 1000 inwoners, een bijstandsdichtheid die niet erg afwijkt van het landelijke gemiddelde.

In Amersfoort ontvangen 35 personen een bijstandsuitkering, waarvan 18 personen drie jaar of langer bijstand ontvangt en 17 personen korter dan drie jaar bijstand ontvangt. Amersfoort is na Westland, Haarlemmermeer, Alphen aan den Rijn en Ede de gemeente met de laagste bijstandsdichtheid. Het landelijk gemiddelde is 41 bijstandsgerechtigden per duizend inwoners.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 met 18 duizend toegenomen. Sinds 2009 is het aantal bijstandsontvangers jaarlijks toegenomen, in totaal met 163 duizend. Volgens het CBS zijn in 2016 vooral meer ouderen en jongeren in de bijstand terechtgekomen. In Rotterdam is de dichtheid het grootst, namelijk 96 per duizend inwoners.