Amersfoort kampte het afgelopen jaar met een tekort in de zorg van maar liefst vier miljoen euro. De gemeente gaat op zoek naar instellingen die de zorg goedkoper kunnen aanbieden zodat de kosten beter beheerst kunnen worden.

Sinds kort krijgen de gemeentes in Nederland zorgtaken op hun bord, maar ontvangen met deze structurele verandering onvoldoende budget van het rijk. Dit meldt het college aan de gemeenteraad.
Het college denkt dat de stijgende kosten vooral worden veroorzaakt door de hoge overheadkosten (indirecte kosten zoals administratie/ICT/energie- en communicatiekosten) van de bedrijven.
Deze kosten staan namelijk totaal niet in verhouding tot de daadwerkelijk geleverde zorg.

De komende jaren wil het college die overheadkosten stapsgewijs aanpakken. Daarbij word er voorzichtig omgegaan met de zorgverleners, het verlagen van hun tarieven wordt niet beschouwd als een reƫle optie.
Vanaf 2019 wil de gemeente in zee gaan met betaalbare aanbieders van jeugdzorg en vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook moeten er meerdere aanbieders bij komen, zodat jonge Amersfoorters en hun ouders een vrije keuze kunnen hebben.
Volgens het college gaat het tekort in snel tempo verder oplopen als er geen maatregelen worden genomen. Verder komt de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning van kinderen in de regio Amersfoort in het geding.

De fractie van het CDA is zich rot geschrokken over het tekort, zo laat raadslid Ben van Koningsveld weten. Hij vindt dat de berichten over de tekorten onverwachts kwamen en wil dan ook een paar dingen weten: “Kan het college specificeren op welk terrein er sprake is van tekorten, en waardoor die worden veroorzaakt? Maakt de gemeente wel genoeg vrij om de tekorten op te vangen? Hoe wil het college verdere afschrijvingen tegengaan?”.
In oktober dit jaar moet het college de oplossingen presenteren, en vanaf 1 januari 2019 kunnen de nieuwe zorgaanbieders aan het werk gaan.