Tijdens de verkiezingen hoorden we het steeds vaker voorbijkomen dat de zwevende kiezers van de een naar de andere partij switchten. Volgens velen kan een kiezer het dus nooit volledig eens zijn met al de stellingen van een partij, maar hoe zit dat met de partijleden? Zijn zij het eigenlijk wel met alles eens? Lid van GroenLinks, Lotte Damveld vertelt over haar inbreng op de standpunten van haar partij.

Hoelang bent u al lid van GroenLinks? En wat is de reden dat u lid bent geworden?
“Ik ben iets meer dan vijf jaar geleden lid geworden van GroenLinks. Ik hing de standpunten van deze partij al een lange tijd aan en vond de gedachten en ideologieën die zij hadden erg bij mij passen. Voor de verkiezingen die September 2012 plaatsvonden ben ik dan ook lid geworden en was eigenlijk gelijk al erg actief bezig binnen de partij. Dit was in de periode waarbij het kabinet met gedoogsteun van Geert Wilders zou gaan werken. Ik wilde niet dat dit nog eens zou gaan gebeuren, daarom heb ik mij toen meteen aangesloten bij GroenLinks. Toen uiteindelijk de campagne kwam en ik werd gevraagd om mee te werken werd ik erg actief binnen de partij.”

Welke taken heeft u zoal als lid van GroenLinks in Amersfoort?
“Elk lid heeft eigenlijk zijn eigen taak. De rol als lid zien sommigen ook al als een taak. Naast het betalen van inschrijfgeld voeren zij verder geen andere taken uit. Als je een heel actief lid bent dan kun je natuurlijk vergaderingen werkgroepen en commissies bijwonen. Ik doe dat bijvoorbeeld wel, maar iedereen is hier vrij in. Naast het bijwonen van deze bijeenkomsten heb ik er dus ook voor gekozen om deel uit te maken van de campagnecommissie. Tijdens de provinciale statenverkiezingen heb ik dan ook campagne geleid.”

Wat zijn de belangrijkste standpunten voor GroenLinks in Amersfoort om aan te pakken nu de verkiezingen voorbij zijn?
“Landelijk gezien is GroenLinks naast het verkleinen van de inkomensverschillen en klimaatverandering erg uitgesproken over het vluchtelingenvraagstuk. Volgens deze partij zal dit alles op een humane manier moeten gebeuren door mensen landelijk en internationaal op te vangen. Op lokaal gebied is iedereen al druk bezig om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor Amersfoort. In deze stad worden namelijk relatief veel vluchtelingen opgevangen. De focus ligt hier dus al op, maar is zeker niet onnodig.”

Zijn er een aantal punten waar u het niet helemaal eens mee bent en zou u deze op een andere manier aanpakken?
“Met de meeste punten van GroenLinks ben ik het eens. Er zijn soms wat kleine puntjes als bijvoorbeeld de haalbaarheid van sommige ideeën. Soms vraag ik me dan af leuk dat we dit willen, maar is het ook haalbaar om dit uit te voeren? Maar over het algemeen komen de standpunten wel overeen met mijn eigen meningen en ideologieën. Als ik dan toch een punt op zou moeten noemen waar ik het minst achter sta dan zal dat het terugbrengen van de snelheidslimiet zijn. Ik snap het principe, maar als ik naar mijn eigen belang kijk vind ik dit standpunt wat minder. Uiteindelijk gaat dat meer om mijn eigen gemak dan dat ik het er niet mee eens ben. Ik zou dit standpunt dan ook echt niet uit het verkiezingsprogramma halen.”

In welke mate heeft u inbreng op de standpunten van uw partij?
“Als je graag wilt dat de partij ook over jouw meningen te weten komt of als je het ergens niet mee eens bent en er wat aan wilt doen, dan heb je als lid zeker recht op inbreng. Als je mee wilt bepalen dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je aan te sluiten bij de programmacommissie. Doordat ik het vrijwel altijd eens ben met mijn partij heb ik echter niet de behoefte om dit te doen. Wel ben ik altijd aanwezig bij de partijcongressen. Aan de hand van groene er rode kaarten kan ik dan mijn mening geven.”

Op wat voor manier proberen jullie er samen uit te komen wanneer er meningsverschillen zijn ontstaan?
“Als het bij zulke meningsverschillen over landelijke standpunten van GroenLinks gaat kun je daar als lid een amendement, dat zorgt voor aanpassing, op indienen. Op het congres zal iedereen dan in discussie gaan. Als de programmacommissie dit echter overneemt zullen zij beslissen waar uiteindelijk voor gekozen zal worden. Aan het stemmen tijdens de partijcongressen aan de hand van rode en groene kaarten mag natuurlijk iedereen deelnemen. Zo kan op een makkelijke manier gezien worden hoe veel van de leden het eens zijn met het standpunt van hun partij.”

Wat hoopt u dat GroenLinks nog zal gaan bereiken voor Amersfoort?
“Ik hoop dat we de komende periode in het college komen te zitten zodat er meebepaald kan worden. Vanuit de coalitie kun je meer dan vanuit de oppositie. Twee periodes hiervoor is dat ons gelukt, deze periode jammer genoeg niet, maar we gaan ervan uit dat we ook binnen Amersfoort in aantal zullen groeien. We kunnen er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat er bij het aanpakken van de Leusderweg meer oog voor groen zal zijn. Dit geldt ook voor andere al bestaande plannen. We willen niet weer hetzelfde geval bij de Kersenbaan.”