In het weekend van 5 en 6 november vierde kunsthal KAdE zijn 7,5 jarig bestaan,
maar waarom wordt dit jubileum gevierd? Dit is geen gangbare leeftijd om te vieren.
Verslaggevers Anemone Minderman en Jelle Reijman gingen eens even binnen kijken of daar misschien een duidelijke reden voor was.