In de wereld liggen verschillende religies met elkaar overhoop. Maar in Amersfoort probeert de Johanneskerk in samenwerking met het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies er wat tegen te doen. Er zijn drie bijeenkomsten waarbij joden, christenen en moslims met elkaar in gesprek gaan over de verschillen en overeenkomsten van hun geloof.  

In de kamer zitten ruim twintig mensen. Ieder bekijkt zorgvuldig de net uitgedeelde papieren. Op de papieren staat het Onze Vader in drie verschillende versies. De oecumenische, de nieuwe versie en een in het Latijn.

Tijdens de laatste bijeenkomst op 26 april stond het christendom centraal, bij de vorige twee keren, op 12 en 19 april, ging het over het jodendom en de islam. Prediker Alke Liebich is dit keer de spreker. Ze legt aan de hand van het Onze Vader wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de geloven.

“In samenwerking met het Amersfoorts Platform hebben wij deze drie bijeenkomsten georganiseerd. De meeste mensen die hierbij aanwezig zijn komen uit de Christelijke gemeenschap, daarentegen komen er ook een paar uit de Islamitische en Joodse”, aldus Alke Liebich. “Doordat we met elkaar kennis uitwisselen, hopen wij op meer begrip voor elkaar.”

Nadat de prediker uitleg heeft gegeven, wordt de groep opgesplitst. In kleinere groepen praten de bezoekers over wat het Onze Vader voor hen betekent. Een joodse vrouw zegt hierover; “Ik snap nu beter waar het christendom om gaat. Ik zie ook veel overeenkomsten met het jodendom. Voor mij blijft het nog steeds apart dat de Bijbel en dus ook het Onze Vader door de eeuwen heen is vertaald. In het jodendom leren wij de teksten in de originele taal: het Hebreeuws.” Een andere bezoeker vult hierop aan dat ze heeft opgemerkt dat er een verschil is tussen hoe mensen hun relatie met God ervaren: “Voor mij voelt God als een soort vader, terwijl bij het jodendom de relatie nog intiemer is.”

Op de vraag of de bijeenkomsten daadwerkelijk hebben geholpen om elkaar beter te begrijpen, antwoorden de mensen volmondig ja. Zo zegt een vrouw uit de Joodse gemeenschap dat ze meer begrip voor de ander heeft gekregen en dat ze tussen de geloven meer overeenkomsten heeft gevonden.