Het Eemplein in het centrum van Amersfoort is sinds 2012 een uitbreiding van het oude stadshart en wordt ook steeds aantrekkelijker voor de Amersfoortse bevolking. Op het Eemplein is een Bibliotheek, Regioarchief, een kunsthal en om de hoek een hogeschool. Hierdoor zijn er vaak veel mensen te vinden. Ook is er een Mediamarkt, een Albert Heijn en een Pathé bioscoop. Jammer genoeg staan er nog wel een aantal problemen in de weg om de potentie die het plein heeft te verwezenlijken.

Nu is het Eemplein nog een passantengebied maar het zou een verblijfsplaats moeten worden volgens de gemeente. Het Eemplein heeft potentie om een sfeervol plein te worden met terrassen bij de horecazaken en aan de haven. Ondernemers vinden dat er dan wel maatregelen genomen moeten worden om de criminaliteit en overlast terug te dringen en eerst de leefbaarheid verbeterd moet worden. Op het moment heeft gebleken dat de groeiende populariteit van het Eemplein ook criminaliteit en overlast met zich mee heeft gebracht. Regelmatig wordt er diefstal gepleegd bij de Mediamarkt en de Albert Heijn waardoor de politie vaak ter plekke moet komen. Ook voor daklozen is het Eemplein een populaire verblijfplaats. Ze zitten regelmatig in de bibliotheek of halen gratis koffie bij de Albert Heijn. In de directe omgeving van het Eemplein zitten drie opvang locaties voor daklozen. De ondernemers willen samen met de gemeente in gesprek gaan met de daklozenorganisaties om te kijken wat er gedaan kan worden aan de overlast.

Volgens Bart van den Heuvel, directeur van Mediamarkt groeit de klandizie erg hard en wordt het steeds drukker aan het Eemplein. Daardoor is de omzet al jaren zeer rendabel en gaat het economisch erg goed. Ook hij merkt wel dat overlast en criminaliteit zijn toegenomen maar ziet dit niet als een rede om niet in het Eemplein te gaan investeren. Van den Heuvel vindt vooral dat het nu ontbreekt aan coördinatie en overleg en denkt dat er genoeg oplossingen zijn. Als er wordt geïnvesteerd in het Eemplein zal dit ook voor de Mediamarkt positief uitpakken.

Naast het Eemplein zitten onderwijsinstellingen als Hogeschool Utrecht en MBO Amersfoort. Hierdoor trekt het plein veel jongeren die geregeld een verkeerde sfeer met zich meebrengen, en samen met de te hard rijdende brommers op het plein bezoekers een onveilig gevoel geven. Niels Veenhuizen van het Eemhuis laat weten dat dit soort problematiek ook een in de binnenstad speelt. Er is niet alleen spraken van een onveilig gevoel, Van den Heuvel vertelt dat de bedrijven aan het plein ook steeds meer last hebben van georganiseerde criminaliteit. Deze bendes willen bijvoorbeeld de beveiliging van een winkel in kaart  brengen omdat ze een ramkraak willen plegen.

De criminaliteit en de sfeer van het plein geven volgens Freek Bosman, bedrijfsleider van de Albert Heijn, enigszins een vertekend beeld. ‘ Je kunt niet zeggen dat het echt onveilig is op het plein’. De incidenten zijn hinderlijk maar op de totale omzet hebben ze geen invloed. Van den Heuvel beaamt dit.

De gemeente heeft een groot sociaal marketingonderzoek uitgevoerd onder bezoekers, bewoners, ondernemers en klanten. Het onderzoek zal inzicht bieden in het gedrag van de consumenten op het Eemplein, wat ze bezoeken op het Eemplein en hoe ze deze bezoeken combineren. Daarnaast zal in het onderzoek ook duidelijk worden wat ondernemers en bewoners vinden. De onderzoeksresultaten zullen binnenkort bekend worden en aan de hand daarvan zal de gemeente in gesprek gaan met de ondernemers over de maatregelen en aanpassingen die er mogelijk zijn.

Er wordt al gesproken over maatregelen om de overlast en criminaliteit op het plein terug te dringen. Een soort toezichthouder op het plein is al aan bod gekomen maar ook het inzetten van beveiligingscamera’s en een verbod om op het plein te scooters of te fietsen zal veel kunnen veranderen aan de veiligheid op het plein. Winkeliers hebben aangegeven eerst zelf te kijken wat ze kunnen doen om de incidenten terug te dringen. De Media Markt en de Albert Heijn trainen hun personeel al om afwijkend gedrag te herkennen maar dit blijkt niet voldoende te zijn.

desalnietemin is het plein een mooie locatie met veel potentie, het wordt steeds populairder en het is en bereikbare plek. Als de overlast wordt verminderd zullen ondernemers en gemeente in samenwerking met de omliggende instanties zoals de Hogeschool Utrecht en de daklozen organisaties verder in gesprek gaan over de transformatie van het passanten gebied naar een verblijfplaats.