Ook in Amersfoort groeit de vraag naar sociale huurwoningen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een betaalbare huurwoning, terwijl er te weinig van zijn. Omdat het aantal mensen die het financieel moeilijk heeft ook groeit, zal de vraag blijven toenemen.

Amersfoort is door het aantrekkelijke woonklimaat en de centrale ligging in Nederland een stad waar veel mensen willen wonen. “Door de grote vraag naar betaalbare huurwoningen en een teruglopende huurwoningenvoorraad is er een wachttijd voor woningzoekenden die een sociale huurwoning zoeken,” vertelt Otto van der Leest, woordvoerder van gemeente Amersfoort. “Ook de vraag naar sociale huurwoningen door urgente groepen wordt groter. Dit komt door toename van het aantal statushouders en door veranderingen in de zorg die maken dat mensen steeds vaker zelfstandig wonen in plaats van in een instelling.”

Een oplossing voor de toenemende vraag is om meer sociale huurwoningen te realiseren. “De gemeente werkt, samen met woningcorporaties en andere partijen, aan de toename van het aantal woningen in Amersfoort,” zegt van der Leest. Woningcorporaties Portaal, Alliantie en Omnia Wonen zijn inmiddels druk bezig met de realisatie van meer woningen. Het is de bedoeling dat er 2000 extra sociale huurwoningen komen. Momenteel merkt men nog weinig effect, omdat de sociale huurwoningen nog gebouwd moeten worden.

De hoge vraag naar woningen geldt niet alleen voor sociale huurwoningen, ook bij vrije sector huur en koopwoningen in verschillende prijsklasse kent Amersfoort een grote vraag.