De gemeente Amersfoort heeft ervoor gekozen om het anoniem solliciteren niet door te voeren. Op basis van een proef die vorig jaar van september tot december 2016 liep, denkt men niet dat anoniem solliciteren in Amersfoort tot een grotere diversiteit tussen ambtenaren zal leiden.

Naar aanleiding van de motie van Harun Keskin, raadslid PvdA, was de proef gestart bij de gemeente Amersfoort. Keskin was geïnspireerd door de Haagse wethouder Baldewsingh die met de proef begon op het stadhuis van de Hofstad. “Wij strijden voor gelijke kansen voor iedereen en willen dat alle doelgroepen goed vertegenwoordigd worden. Het gaat daarbij niet alleen om etniciteit, maar ook bijvoorbeeld om leeftijd of de vertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven in Nederland”, vertelt Keskin.

Tijdens de proef heeft de gemeente tien vacatures opengesteld waarbij anoniem werd gesolliciteerd. Alle gegevens van de 564 reacties die informatie bekend maakte over afkomst en geslacht werden eruit gehaald. Het anoniem solliciteren zou een laagdrempelige werking moet hebben, maar hier bleek geen sprake van. Voornamelijk op hogere functies reageerden erg weinig mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast bleek uit een later onderzoek dat managers en sollicitanten het vervelend vonden dat zij het sociaal netwerk LinkedIn niet konden gebruiken voor informatie.

“Het resultaat van de proef in den Haag was dat er meer mensen uit de doelgroep solliciteerden, vaker op gesprek werden uitgenodigd en ook eerder een dienstverband werd aangeboden. De proef in Amersfoort was niet zo uitgebreid in haar opzet”, aldus Keskin. Omdat Amersfoort een regiegemeente heeft, zijn er ook relatief minder ambtenaren en vacatures. Daarbij vragen de desbetreffende arbeidsplaatsen ook om aanvullende informatie die gewoonlijk online te raadplegen is, maar dat kan niet als men anoniem solliciteert.

12% van de Amersfoorters heeft een migrantenachtergrond waarvan 7% is vertegenwoordigd in het ambtenarenapparaat. Keskin legt uit: “In steden als Rotterdam en Den Haag liggen de betreffende verhoudingen veel verder uit elkaar, waardoor je ook sneller resultaat boekt bij een proef als anoniem solliciteren.”

De gemeente zal de proef niet voortzetten, maar zij zal zich wel inzetten op veiligheid, bewustwording, ontmoeting en zichtbaarheid om de exclusiviteit op het stadhuis te waarborgen en te verbeteren.