De gemeente Amersfoort sloot zich vorig al aan bij de City Deal, maar heeft de deal nu daadwerkelijk ondertekend. In City Deals worden afspraken tussen de zes andere steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd.

Op 5 februari 2018 ondertekende Amersfoort de City Deal. Tijdens het 3-jarige project werken zeven steden samen om de stad duurzamer te maken. Hierbij wordt er ervaring opgedaan met het delen van elektrische auto’s en met door woningen opgewekte zonne-energie. De Rijksoverheid meldt in een persbericht: “Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet.”
Laakse Tuinen 
Onlangs werd bekend dat in de nog te realiseren wijk Laakse Tuinen 965 aardgasvije nieuwbouwwoningen komen. Het besluit draagt bij aan de doelstelling van Amersfoort om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn.