De Dag van de Arbeid wordt elk jaar gevierd op 1 mei. Op deze dag worden er door heel het land lezingen gehouden en zo ook in Lage Vuursche. Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, sprak over 'nieuwe linkse politiek' in het Koos Vorrinkhuis.

Na de recente verkiezingen voor  de gemeenteraad en de Tweede Kamer is GroenLinks de grootste linkse partij geworden.
Met meet-ups en kantinebijeenkomsten wil deze partij een beweging gaan vormen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de beweging, doelstellingen en de samenwerkingen duidelijk.

 

Nadat de laatste mensen waren binnengekomen kon de lezen om 13:00 uur beginnen. Kathalijne opende met haar kijk op de titel van de lezing: “Ik moet zeggen dat de titel (“De toekomst van Linkse politiek”) me aanvankelijk wat ongemakkelijk deed voelen. Er stond nog net geen vraagteken achter! De vraag is wat mij betreft niet of er toekomst is voor de linkse politiek, maar hoe de linkse politiek de toekomst vormgeeft.”
Het Tweede Kamerlid vervolgt: “Ik wil vandaag graag twee onderwerpen bespreken. Dat zijn gelijke zelfbeschikking en hoe wij de linkse politiek vorm zullen geven in de toekomst.”

“Voor mij gaat links over het vergroten van de mogelijkheden voor iedereen om hun eigen leven zelf vorm te geven, en om de samenleving te vormen. Die zelfbeschikking, voortkomend uit de menselijke waardigheid, komt ieder mens hier in Nederland toe, maar ook mensen elders en toekomstige generaties. Dat is waar ik voor sta.”
Kathalijne haalt een gebeurtenis van vroeger erbij: “Het is vandaag 132 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een half miljoen mensen op de been kwamen om te demonstreren voor kortere werkdagen.”
In die tijd was het normaal dat veel mensen tussen de 10 tot 16 jaar per dag werkten, zes dagen in de week. Meer dan 30 jaar later werd in Nederland de wet ingevoerd die de achturige werkdag regelt.

“Wie zegt dat verandering niet mogelijk is? Vroeger moesten bijvoorbeeld ook de vrouwen nog voor alles toestemming vragen aan hun partner en zich volledig focussen op de taken als huisvrouw. De emancipatiebewegingen hebben Nederland onmiskenbaar veranderd. Maar de emancipatie is nog niet voltooid. Nog steeds heeft niet iedereen evenveel kans. Sommige groepen hebben meer kansen dan anderen. Die staat de zelfbeschikking in de weg.”
In Nederland trekken hoger-opgeleiden op vrijwel alle vlakken aan het langste eind.
“Zij verdienen het meest, leven het langst en in betere gezondheid, ze wonen in de beste buurten hun kinderen gaan naar de betere scholen en ze voeren het hoogste woord in de politiek.
Mensen met minder diploma’s, lagere kwalificaties, zijn vaak aangewezen op onzekere banen en kunnen de eindjes moeilijk aan elkaar knopen. Ze wonen vaker in slechtere woningen, in een omgeving met meer luchtverontreiniging, en hun gezondheid is aanzienlijk slechter.”
Kathalijne eindigt dit onderwerp met de woorden: “Voor links blijft het een opdracht om te werken aan gelijke kansen voor iedereen.”

“Dit zullen wij bewerkstelligen door onder meer ‘eerlijk te delen’. Wij kiezen voor een land met meer gelijkheid. We gaan onze welvaart eerlijk verdelen. Iemand met een klein inkomen, gaat er flink op vooruit. Ook worden mensen die financieel aan de grond zitten, niet langer meer achtervolgd met onnodige en wantrouwende regels, maar krijgen ze de kans om uit het dal te klimmen”, beargumenteert de 38-jarige Rotterdammer.

Kathalijne wilt graag ook eerlijke kansen op het gebied van school. “We willen scholen waar leerlingen hun eigen ontwikkeltempo kunnen volgen. Kinderen worden te snel ingedeeld op een bepaald niveau. Dat beperkt de kansen. Het is namelijk te vaak zo dat wie je ouders zijn, bepaalt hoe groot je dromen mogen zijn.”

“Ook vinden we ‘groen’ als Groenlinks natuurlijk erg belangrijk en daarom hanteren we een aantal doelstellingen. Een daarvan is dat de nieuwe milieuwethouders ambitieuze doelstellingen zullen meekrijgen van hun gemeenteraad, zoals een energieneutrale gemeente in 2030 of 2040.”