Door bezuinigingen bij de gemeenten in Nederland, zijn er honderd buurthuizen gesloten. In Amsterdam en Den Haag is in 2013 al een derde van de traditionele wijkcentra gesloten. Maar ook in Amersfoort zijn er al een aantal buurthuizen gesloten.

In 2012 wilde de gemeente alle buurthuizen sluiten. Sommigen zijn over genomen en nog maar 5 worden gesubsidieerd. Het gevolg hiervan kan zijn een slechtere sociale cohesie in de buurt, waardoor inwoners zich minder betrokken voelen bij hun eigen wijk.

De laatste jaren is de Nederlandse maatschappij steeds individualistischer geworden. De vraag is dus of de behoefte naar wijkcentra nog steeds groot is. Volgens Wim de Haan van ‘Samen maken we Nieuwland’, is deze behoefte alleen maar groter geworden. “Doordat mensen geen sociaal netwerk hebben, worden ze eenzaam en komen ze in de problemen. Als dit persoon meer sociaal contact heeft, kan dit voorkomen worden.”

’t Middelpunt is een van de buurthuizen dat nog wel subsidie krijgt. Margriet Guiver geeft aan dat het minimaal is en altijd te weinig. “Geld is altijd een probleem. Niet alles kan geregeld worden zoals we zouden willen. Het pand onderhouden is erg lastig want het geld is daar bijna niet voor”. Zo begeeft de verwarming het in de winter en zijn de meubels bijna kapot. Ze kunnen wel om geld vragen, maar weten toch dat ze het niet krijgen. Door superzuinig om te gaan met hun geld en hun spullen, proberen ze onderhoud uit te stellen.

Volgens haar wordt de sociale cohesie in Zielhorst beïnvloed door de bezuinigingen. “Dat heeft meer te maken met het feit dat sommige ruimtes in het buurthuis kaal en zakelijk zijn dan met de mensen zelf. Je hebt altijd bewoners die het niet gezellig vinden en daarom niet komen. Uit de enquêtes die we hebben afgenomen en gesprekken die we voeren, merken we dat er wel behoefte is aan een buurthuis”. Bewoners hebben nog wel contact met elkaar, maar lopen niet de deur bij elkaar plat. Er is maar een klein groepje actief binnen het buurthuis. De meeste zijn ouderen. Ze proberen de activiteiten die worden georganiseerd te richten op alle leeftijden waardoor er ook meer jongeren betrokken zullen zijn. Zoals een EHBO-cursus die laatst gegeven werd.

“Er zit ook een risico in dat de mensen die actief zijn te veel doen en dat het gevolg daarvan is dat andere wijkbewoners denken dat ze niet meer hoeven te helpen. Dan voelen ze zich niet nodig terwijl dat helemaal niet het geval is. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.”

Volgens Henry de Gooier van de Nieuwe sleutel kan er nooit genoeg burencontact zijn. In het Soesterkwartier is er wel veel contact tussen buren in verhouding tot andere wijken. Toch kan het altijd beter. Het bedrag dat bij hun ter beschikking werd gesteld, is genoeg. Het onderhoud kan wel altijd beter. Op dit moment zitten ze in een proces waardoor het geld niet meer vanuit de gemeente gaat komen, maar vanuit maatschappelijke instanties die het buurthuis ook gebruiken.

“We hebben een positief beeld van de toekomst. De sociale cohesie in de buurt is alleen maar beter geworden. Doordat er minder steun is vanuit de gemeente, zoeken we naar steun vanuit de buurt. Hierdoor wordt het buurthuis weer echt van de wijk.”