Het voorstel van minister De Jonge (volksgezondheid, welzijn en sport) om de leeftijd van de pleegzorg van 18 naar 21 te verhogen, wordt door manager pleegzorg Hans Kodde toegejuicht. Stichting De Rading is de grootste organisatie voor pleegzorg in Amersfoort. Deze organisatie plaatst pleegkinderen in pleeggezinnen, begeleidt deze plaatsingen, werft pleeggezinnen en schoolt belangstellenden ten behoeve van het pleegouderschap.

“We hebben gemerkt dat jongeren met 18 jaar nog niet zelfstandig zijn, en ze vaak nog graag thuis zouden willen wonen. Nu kan je de pleegzorg na 18 jaar ook verlengen, maar ze zien dat dat  nog te moeilijk gaat en dat die procedure veel onzekerheid geeft, bij zowel jongeren als pleegouders. Het kan ook zonder de pleegzorg worden geregeld, maar dan krijgen de pleegouders geen begeleiding en pleegzorgvergoeding meer, en dat is nadelig voor de jongere en de pleegouders”, aldus Kodde.

Is de Rading klaar voor dit voorstel? De stichting hoeft er bijna niks voor te doen. Het zal weinig papierwerk kosten. Ze zijn er klaar voor. “Het kost de gemeente in eerste instantie meer geld, maar uiteindelijk bespaart het meer maatschappelijke kosten doordat jongeren gezonder opgroeien en later minder beroep doen op gemeentelijke voorzieningen”.

Op het moment is er een tekort aan pleegouders. “Er is niet alleen een tekort, we zien ook dat het steeds moeilijker wordt om pleegouders te werven”. Ze proberen het op allerlei manieren: via reclamespotjes, posters, via ‘the inner circle’ van het kind. Volgens Kodde komt het door verschillende dingen. “Steeds meer ouders werken allebei, waardoor er minder tijd is voor een pleegkind, de overheid legt vaker de nadruk op mantelzorg, waardoor mensen moeten zorgen voor ouders of grootouders en er geen tijd is om voor een pleegkind te zorgen en mensen merken dat het pleegouderschap gewoon niet makkelijk is, en daar geen tijd voor vrij kunnen of willen maken”.

De Jonge wil dat kinderen gewoon een thuis kunnen hebben en niet te veel heen en weer hoeven te worden geplaatst. Pleegouders zijn dus hard nodig.

 

http://www.rading.nl/nl/doelgroepen/pleegouders