De criminaliteit in Amersfoort is afgelopen jaar gedaald. Dat werd duidelijk uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten bracht. Zo waren er in 2016 nog 8500 geregistreerde misdrijven en in 2017 waren dit 7625. Wel steeg het aantal meldingen van jongerenoverlast. Deze nam toe met 12 procent. Maar ondanks deze stijging is het positief nieuws. De stad wordt substantieel veiliger.

De daling van criminaliteit in Amersfoort is al enkele jaren zichtbaar. In 2013 werden er nog 10.655 misdrijven geregistreerd en in 2014 daalde dit naar 9385. Een jaar later kon weer een daling vermeld worden. In 2015 was het aantal namelijk nog 8925. Een verklaring voor deze daling ontbreekt in het onderzoek. De gemeente meldt dat deze deels te maken zou kunnen hebben met de voorlichtingen die de stad de inwoners heeft gegeven of het feit dat niet iedereen aangifte doet.

De verdere daling van criminaliteit is vooral toe te schrijven aan minder fietsdiefstallen, deze daalde met 27 procent. Ook het aantal autokraken nam fors af, wel met 26 procent. Daarnaast is er ook een grote daling zichtbaar van meldingen van huiselijk geweld en vernielzucht in Amersfoort. Zo daalde huiselijk geweld met 22 procent en vernielzucht met 13 procent aanzienlijk. Wel staat daar tegenover, de stijging van jongerenoverlast, deze nam met 12 procent toe. Ook bij het aantal meldingen van winkeldiefstal was een stijging van 10 procent te zien.

De bevolking van Amersfoort beklaagde zich in 2017 vaker over overlast van jongeren. Het aantal meldingen nam toe van 1060 in 2016, naar 1200 in 2017. Toch ziet de gemeente ook iets positiefs in de stijging van 10 procent. De gemeente schrijft de stijging meldingen gedeeltelijk toe aan de toegenomen bereidheid van bewoners om de politie in te schakelen bij jongerenoverlast.

De verbeterde veiligheid in de stad is vergelijkbaar met de rest van Midden-Nederland, dat een daling van 9 procent noteerde.